Маркетинг

Hits: 2202

Маркетинг – традиционен и онлайн

businesswoman and plan business strategy

Маркетингът е изключително важен елемент от управленските дейности за постигане на добра организационна изява. С развитието на информационните технологии, интернет маркетинга стана изключително необходим и значим. Онлайн присъствието вече е достъпно и за малките предприятия. Почти няма организация без собствен уеб сайт. Сайтът има няколко основни функции:

  • Да информира за дейността
  • Да привлича нови клиенти
  • Да осъществява обратната връзка с нашата аудитория

Нашият екип може да ви бъде полезен за:

  • Маркетингови проучвания и анализи;
  • Традиционни рекламни кампании и промоции – планиране, подбор на канали и реализиране;
  • Интернет маркетинг, включително изграждане и оптимизация на сайт, и изработване на целеви страници;
  • Рекламни промоции и кампании във Goggle, Facebook, Bing и други социални медии и платформи;
  • Директен имейл маркетинг.

За повече информация, моля използвайте формата за контакти.