Оптимистично за малкия бизнес с виртуално счетоводство

Hits: 1852

Виртуалното счетоводство – оптимизъм в три стъпки

Възможно ли е виртуалното счетоводство да създаде надежда за малкия бизнес, когато всичко друго не работи?

Виртуално счетоводство от ПЕРФЕКТО ГРУП ЕООДПрез последните десетина години обстановката в страната никак не  е ласкава за малкия бизнес. Спадът на оптимизма започва някъде през 2010 и с незначителни колебания тенденцията за спад е запазена и до днес. Основна причина за това е безхаберието на държавата – различни ограничения и рестрикции, затруднен достъп до заемни капитали, разрешителни режими и недъгаво данъчно законодателство, което се променя всяка година. Това поражда несигурност, а несигурността е враг на икономическия растеж.

Тъй като ние сме напълно съгласни, че несигурността е пречка пред растежа, искаме с тази публикация да вдъхнем малко оптимизъм на дребния бизнес, показвайки предимствата на виртуалното счетоводство.

Стъпка 1. Постигате на навременна и точна счетоводна отчетност с виртуалната счетоводна фирма.

Ако финансовите ви отчети са ненавременни, неточни и неактуални, няма как да добиете необходимата доза оптимизъм и надежда. Ето защо навременното и точно водене на счетоводството е първата крачка към сигурността и надеждата. Това ще ви даде ясна представа къде сте в момента и ще бъдете в състояние да вземете обосновани решения за развитието на бизнеса ви.

Стъпка 2. Получавате точно финансово прогнозиране, което подпомага развитието ви напред.

С точните баланс и отчети е лесно на финансовия анализатор да помогне с бизнес прогнозирането. Можете да бъдете внезапно обнадеждени, когато видите добрите перспективи. А ако към момента няма такива, то поне ясно ще видите очертаващите се тенденции и по – лесно да направите необходимите корекции и промени.

Стъпка 3. Получавате здрав сън, защото най – накрая ще знаете истината за състоянието си и ще имате достъп до тази информация по всяко време и от всяко място.

Клиентите ни обичат удобството на виртуалното счетоводство. Те имат достъп до счетоводната си информация и отчети по всяко време и от всяко място, където има интернет. Дори и през мобилните си устройства. 

Несигурността е не само враг на растежа  – тя е враг на спокойствието и на добрия сън. Когато знаете, че финансово – счетоводната ви информация е точна и е винаги достъпна, и имате доверие на своя виртуален счетоводител, то тогава наистина има основание за оптимизъм и надежда.