Пакетно имуществено застраховане ” ДОМ “

Hits: 2073

МИСИЯ: „СИГУРЕН ДОМ ЗА НАШИТЕ ДЕЦА”
ПРОЕКТ НА ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ И ФОНДАЦИЯ ”ЗА НАШИТЕ ДЕЦА”

1 ЛЕВ от всяка продадена полица Домашно имущество – пакетна полица ДОМ или стандартен продукт, се отделя в подкрепа на проекта „Семейна къща” на фондация „За нашите деца”, където изоставените бебета намират истинска грижа и любов.
Вярваме, че с нашата обща подкрепа ще помогнем на повeче деца да не попадат в социални домове, а да живеят щастливи и обичани в семейство.
Повече информация за „Семейна къща” на www.detebg.org

Пакетна застраховка ДОМКакво предлага пакетна застраховка ДОМ?
• Гъвкави решения за защита на вашето имущество;
• Многовариантност на избора на покрития, групи имущества и застрахователни суми;
• Aвтоматично подновяване на застраховката.

Какво застраховаме?
Жилищна сграда, електродомакински уреди, радио–телевизионна, аудио, видео и електронно–компютърна техника, покъщина и обзавеждане.

Срещу какво застраховаме?
Клауза А1 – ПОЖАР, последиците от гасенето му; мълния; експлозия, имплозия; сблъскване и падане на летателно тяло;
Клауза А2 – РАЗХОДИ за разчистване на развалини и останки, вследствие покрит застрахователен риск и разходи за хотел, вслучай, че жилището е станало необитаемо вследствие застрахователно събитие;
Клауза Б1 – БУРЯ; ураган; градушка; падане на дървета и клони, в резултат на буря; ураган или градушка; проливен дъжд; увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед;
Клауза Б1-1- НАВОДНЕНИЕ, вследствие на природни бедствия;
Клауза Б2 – СВЛИЧАНЕ и срутване на земни пластове;
Клауза Б3 – ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ;
Клауза Б5 – ИЗМОКРЯНЕ в резултат на авария на водопроводни, канализационни или отоплителни инсталации и включените към тях уреди, както и измокряне от забравени кранове и чешми;
Клауза Б7 – Късо съединение, токов удар, непряко попадение на мълния;
Клауза В1 – ВАНДАЛИЗЪМ;
Клауза В3 – КРАЖБА ЧРЕЗ ВЗЛОМ;
Клауза Г1 – ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ за причинени вреди на трети лица, вследствие на настъпило застрахователно събитие по клаузи А1 или Б5.

Как застраховаме?
Нашият клиент може да избере различни варианти на пакетни покрития:
• СТАНДАРТНО ПОКРИТИЕ
• РАЗШИРЕНО ПОКРИТИЕ
• ПЪЛНО ПОКРИТИЕ
• ДОПЪЛНИТЕЛНО ПОКРИТИЕ

Застрахователни суми:
Недвижимо имущество – от BGN / EUR 10 000 до BGN / EUR 150 000
Движимо имущество – от BGN / EUR 4 500 до BGN / EUR 30 000

Отстъпки:
• При еднократно плащане – 5%
• При плащане по банков път – 5%
• При валидна застраховка “Каско на МПС” в Дженерали – 20%
• При валидна застраховка “ГО на автомобилистите” в Дженерали – 10%
• За подновяване на пакетна застраховка „ДОМ” без щети – от 5 до 20%
• Сключване на полица в полза на банка – 20%

За да получите ценово предложение, което покрива вашите изисквания, моля, попълнете приложения формуляр: