Счетоводни аспекти на криптовалутите – добив и търговия

Hits: 3076

С или без данък добавена стойност – това е въпроса!

Все повече хора и организации в България обръщат сериозен поглед към криптовалутите. Стремителното нарастване на цената на биткойна ( към момента е 17 295 лв ) изкушава хората да пробват шанса си на тази, все още непозната територия. Няма да се впускам в това що е то криптовалута и има ли тя почва у нас, защото определено има.

Темата на днешната публикация е основно свързана с данъчното третиране на всички операции, свързани с криптовалутите при данъчно регистрираните лица. 

Факт е, че законодателството на ЕС се оказа неподготвено за феномена криптовалута. Особено по отношение на третирането им съобразно действащите в Европа режими на ДДС. Има дебати как да се третира – като паричен еквивалент, като материален запас или като инвестиционен актив. Като че ли повечето мнения гравитират към инвестиционен актив.

Операциите с криптовалути основно могат да се класифицират в три групи:

  • Добив на криптовалута
  • Покупко – продажба на криптовалута
  • Приемане на разплащания с криптовалута за най – разнообразни стоки и услуги.

По отношение на покупко – продажбата ( или обмен ), то тук има яснота: Съдът на ЕС се е произнесъл с решение от 22.10.2015г. по дело C‑264/14 със становище, че споменатите сделки не подлежат на облагане с данък добавена стойност. Следователно тук нещата са ясни: имаме приход – квалифицирам го като други финансови приходи, който съобразно нашето законодателство подлежи на облагане съгласно ЗКПО и ЗДДФЛ.

Казусът с търговец, който приема плащания в криптовалута, също е ясен: след преизчисляване на съответната валута към лева, приходът се облага с ДДС.

По – интересна е ситуацията, когато организацията сама добива криптовалутата. И тук няма единство – голяма част от счетоводителите твърдят, че иде реч за производство. Друга, също не малка част, са на мнение, че самият добив по същество е възнаграждението за извършените изчислителни дейности по верификация на транзакции. Категорично подкрепям второто мнение!

При тази постановка, следва да се приеме, че организацията извършва услуга и получава възнаграждение за това. Възнаграждение в криптовалута. Извършвайки възмездна услуга, операцията попада в обхвата на Закона за данък добавена стойност. Следователно, организацията следва да начисли ДДС в размер на 20%, тъй като се приема, че мястото на изпълнение е на територията на страната. Продажбата следва да бъде отразена в дневниците за продажби.

За повече информация относно счетоводното и данъчно третиране на добива, обмяната и разплащанията с криптовалута, не се колебайте – свържете се с нас!