Еднократни счетоводни услуги

Hits: 2597

Този тип услуги са предназначени към микро предприятията, които нямат нужда от счетоводни отдели, а от друга страна абонаментното обслужване ще им бъде скъпо. Тук се включват:

Годишно счетоводно обслужване:

Ние ще разделим, подредим и обработим вашите счетоводни документи за съответната финансова година. Ще направим всички изискуеми отчети:

  • Годишна данъчна декларация
  • Годишни финансови отчети

Ще бъдат подадени към НАП, НСИ и Търговския регистър в законо-установените срокове и форми.

Попълване на декларации на физически лица:

Тук се включва попълване на данъчната декларация и необходимите приложения към нея в зависимост от предоставените от вас документи. След като изчислим вашето данъчно задължение, за ваше улеснение, ще подготвим необходимия платежен документ, за да можете да внесете дължимия данък, а също така ще подадем вашата декларация в НАП. Вие ще имате спокойствието, че сте спазили всички законови задължения и срокове и няма да ви бъдат наложени санкции. 

Счетоводни консултации:

Ние сме в състояние да ви предоставим изчерпателна информация и помощ при въпроси, свързани със счетоводство, действащите в страната закони и техните изисквания, които не са ви ясни, вие имате нужда от консултация. Независимо какъв бизнес развивате, данъчните ефекти оказват огромно влияние върху вашите действия и при вземане на бизнес решение. Нашата Кантора може да ви предложи професионални консултации във връзка с:

  • счетоводно и данъчно законодателство;
  • трудово законодателство;
  • социално-осигурително законодателство;
  • консултации във връзка със ЗДДС;
  • консултации относно данъци и такси;
  • финансови консултации.