Виртуално счетоводство

Hits: 150

Виртуалното счетоводство – изгода за двете страни

Какво е виртуално счетоводство?
Виртуално счетоводство от ПЕРФЕКТО ГРУП ЕООДВиртуално счетоводство имаме тогава, когато една организация или личност предоставя счетоводни услуги дистанционно. Дистанционните позиции стават все по – често срещани, тъй като фирмите търсят креативни начини за намирането на баланс между персонала и работното натоварване. Споразумението за виртуално счетоводство може да бъде изключително полезно, както за бизнеса, така и за счетоводителя, по отношение на гъвкавостта, времето и разходите.

Виртуално водене на счетоводство.
Виртуалното счетоводство позволява на счетоводителя да се “телекомизира”, вместо да работи физически в офиса на клиента. Освен работното място, няма голяма разлика между традиционното и виртуалното счетоводство. При виртуалното счетоводство, счетоводителят използва специализиран софтуер за обработка на стопанските операции и облачни услуги за споделяне с клиента на документи, отчети и анализи.

Как работи?
Виртуалното счетоводство може да се осъществи по два начина:

  1. Бизнесът предоставя на счетоводителя отдалечен достъп до сървъра ( VPN ) и документите, свързани с дейността му. За да се случи това е необходимо и двете страни да използват един и същ софтуер. Тази схема е приложима за организации, които разполагат със счетоводен софтуер, позволяващ автоматизация и изнасяне на процесите.
  2. Счетоводната кантора предоставя на клиента си облачно пространство и уеб базирана платформа за обмен на информация и документи. Този метод е приложим за дребния бизнес. В случая не се налага бизнесът да инвестира в специализиран счетоводен софтуер.

Ползи за бизнеса.
Виртуалният счетоводител може да бъде привлекателен за компаниите, понеже изборът му води до множество икономии: Виртуалните счетоводители не изскват офис пространство и консумативи. Няма разходи за осигуровки. Виртуалният счетоводител е наличен, тогава когато е необходим. Работи точно толкова, колкото е необходимо и няма изисквания за заплащане на извънреден труд. Виртуалният счетоводител е перфектното решение за малкия бизнес.

Ползи за счетоводителите.
Причините за избор на дистанционна работа са много, но на първо място е свободата да разполагаш с времето си. Организирайки добре работния си график, един виртуален счетоводител може да обслужва множество компании, без това да се отрази на качеството и бързината на предлаганите услуги.

За повече информация, използвайте приложения формуляр:

Данни за контакт:

 

Данни за организацията

 

Интересувам се от:

 

Verification