Счетоводство за интернет търговци

Hits: 1503

Счетоводно отчитане на продажбите през интернет за чужбина

Знаете ли, че всичко подлежи на облагане? Дори доходите от продажба и замяна на биткойн…

Интернет търговията бележи ръст в световен мащаб. Дори в България ръстът е 27% за 2015 спрямо предходната година. Това налага да погледнем по – сериозно на приходите, които се получават от тази дейност, както и на тяхното правилно отчитане и деклариране.

Правилната счетоводна и данъчна интерпретация е важна и по отношение на закона за ДДС, в случаите, когато търговецът е регистрирано лице по смисъла му. 

Друг важен аспект са и разходите, които се генерират, особено при продажба пред платформи като eBay, Etsy, Amazon и др. Всички платформи начисляват такси, които биха могли да се използват за намаляване на облагаемата печалба на организацията, което респективно ще доведе до по – ниски данъци.

Повече…