Category Archives: Застраховане

Нови европейски директиви

Брюксел настоява България да приложи нови директиви за застраховането

Ако това не стане до два месеца, може да последва иск срещу страната пред Съда на ЕС Европейската комисия поиска България, Гърция, Люксембург, Словения и Швеция да транспонират директиви, свързани със застраховането, в своето национално законодателство. Еврокомисията настоява това да се приложи за Директива „Платежоспособност ІІ“ (Директива 2009/138/EО) и Директива „Омнибус II“ (Директива 2014/51/EС). Тези

Read More