Счетоводство, Пейрол и данъци

Абонаметно счетоводно обслужване, Данъчни консултации и пейрол

Read More

Маркетингови услуги и реклама

Традиционни маркетинг услуги, онлайн маркетинг, социален маркенинг

Read More

Застрахователни продукти с логото на Дженерали

Всички застрахователни продукти на ДЖЕНЕРАЛИ Застраховане.

Read More

Пакетно имуществено застраховане ” ДОМ “

МИСИЯ: „СИГУРЕН ДОМ ЗА НАШИТЕ ДЕЦА” ПРОЕКТ НА ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ И ФОНДАЦИЯ ”ЗА НАШИТЕ ДЕЦА” 1 ЛЕВ от всяка продадена полица Домашно имущество – пакетна полица ДОМ или стандартен продукт, се отделя в подкрепа на проекта „Семейна къща” на фондация „За нашите деца”, където изоставените бебета намират истинска грижа и любов. Вярваме, че с нашата

Read More

Нови европейски директиви

Брюксел настоява България да приложи нови директиви за застраховането

Ако това не стане до два месеца, може да последва иск срещу страната пред Съда на ЕС Европейската комисия поиска България, Гърция, Люксембург, Словения и Швеция да транспонират директиви, свързани със застраховането, в своето национално законодателство. Еврокомисията настоява това да се приложи за Директива „Платежоспособност ІІ“ (Директива 2009/138/EО) и Директива „Омнибус II“ (Директива 2014/51/EС). Тези

Read More