Счетоводство, Пейрол и данъци

Абонаметно счетоводно обслужване, Данъчни консултации и пейрол

Read More

Маркетингови услуги и реклама

Традиционни маркетинг услуги, онлайн маркетинг, социален маркенинг

Read More

Застрахователни продукти с логото на Дженерали

Всички застрахователни продукти на ДЖЕНЕРАЛИ Застраховане.

Read More

Пакетно имуществено застраховане ” ДОМ “

Hits: 2073МИСИЯ: „СИГУРЕН ДОМ ЗА НАШИТЕ ДЕЦА” ПРОЕКТ НА ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ И ФОНДАЦИЯ ”ЗА НАШИТЕ ДЕЦА” 1 ЛЕВ от всяка продадена полица Домашно имущество – пакетна полица ДОМ или стандартен продукт, се отделя в подкрепа на проекта „Семейна къща” на фондация „За нашите деца”, където изоставените бебета намират истинска грижа и любов. Вярваме, че с

Read More

Нови европейски директиви

Брюксел настоява България да приложи нови директиви за застраховането

Hits: 320Ако това не стане до два месеца, може да последва иск срещу страната пред Съда на ЕС Европейската комисия поиска България, Гърция, Люксембург, Словения и Швеция да транспонират директиви, свързани със застраховането, в своето национално законодателство. Еврокомисията настоява това да се приложи за Директива „Платежоспособност ІІ“ (Директива 2009/138/EО) и Директива „Омнибус II“ (Директива 2014/51/EС).

Read More